Vækst: W.R.C. er store træer med højder op omkring 75 meter.

Veddet: Smal, gullig/hvidlig splint, lysebrun/rødlig kerne med afgrænsende smalt og mørkere høstved. Anvendt i det frie bliver veddet smukt sølvgråt. Teksturen er temmelig grov.

Anvendelse: Udvendig og indvendig snedkerarbejde, hvor styrke tæller mindre end fugetæthed og knastfrihed. Uimprægneret til telefonstolper. I Nordamerika vigtig for sin egnethed til tagspån (shingles).