​Mange tror fejlagtigt at Avnbøg er i familie med bøg, men det er faktisk i familie med birk.
Det er den stærkeste danske træsort, men varigheden under skiftende fugtige forhold er ringe. Svindet er stort og stabiliteten er ringe.

Træet er hårdt at bearbejde, men overfladen kan blive næsten hornagtig glat. Det er udmærket at dreje i.

Veddet er hvidlig/gråligt med spredte fine porer.

Træsorten bruges kun i beskedne mængder, men der er faktisk ret stor forekomst af træet i Danmark.