April 2022: Orientering om markedssituationen på egetræ.

Egetræ er for øjeblikket den mest efterspurgte træsort i store dele af verden.

Fra Fjernøsten og Kina er der især efterspørgsel af egetræ til gulvproduktion, men også til mange andre møbelkomponenter og halvfabrikata.

I Europa efterspørges egetræ som aldrig før og samtidigt med, at udbuddet fra statsskovene reduceres på grund af udlægning af store arealer til fredet naturskov, der primært skal gavne biodiversiteten, er der voldsomt pres på forsyningerne. Efter vores mening har billerne vel altid kunnet finde vej til skovens træ?

I Kina har man vedtaget en skovlov, som forbyder hugst af træ i 99 år, samtidig med at staten har valgt at subventionere (støtte med offentlige midler) med op til 60 % til indkøb af bl.a. egetræ.

Rusland, Rumænien og Ukraine vil være naturlige lande hvor kineserne vil finde en stor del af deres egetræ, men da både Rusland og Rumænien har vedtaget et eksportstop af egetræ i min. 10 år, er det naturligt at kineserne søger større og større mængder i vores nærområder. Den seneste konflikt mellem Rusland og Ukraine har kun forværret situationen.

Alt i alt betyder ovenstående, at priserne på egetræ er forhøjet med mellem 45 – 65 % på kævler som udbydes til savværkerne. Det er prisstigninger, som de har meget svært ved at absorbere i deres produktioner, men der er for øjeblikket kun én vej. Betalt prisen eller få kun en begrænset mængde træ!

Dette betyder, at savværkerne har meget vanskeligt ved at køre en fuld produktion og mange vil få alvorlige driftsproblemer.

For os hos Copenhagen Hardwood betyder det, at vi bruger ALLE vores gode leverandører, som vi har opbygget et godt og solidt forhold til gennem mange år.

Vi opkøber og producerer selv træ fra skovene og på denne måde er vi heldigvis hele tiden på forkant med forsyninger til vort lager. Vi får egetræ hele tiden og har i lang tid forsøgt at holde priserne nede på et afbalanceret niveau, men må også erkende at virkeligheden også rammer os.

Derfor er det vigtigt for os som leverandør at orientere vores kunder om at i SKAL kalkulere højere indkøbspriser på især egetræ i niveauet ca. + 25 – 50 % i forhold til priserne fra 2021.

Vi forhandler også kantskåret egetræ fra Europa og her er billedet naturligvis det samme.

Vores lager i blokskåret eg ligger normalt i tykkelserne: 20,26,35,40,52,65,80 mm

Vores lager i kantskåret eg ligger normalt i tykkelserne: 27,40,52,65 mm

Tømmer: 4 x 4” /5 x 5” / 6 x 6” / 8 x 8” (spørg efter andre dimensioner)