Amerikansk kirsebær har en mere rødlig farve, der varierer over i det brunlige når det "ilter op". Træsorten var meget populær for år tilbage, og bruges stadigvæk til møbelproduktioner, men dog i mindre omfang.

I lighed med den danske kirsebær er der også en del splint i den amerikanske. Vi forsøger altid at fremskaffe den absolut højeste kvalitet, da det er min erfaring, at det ikke betaler sig at benytte de lavere kvaliteter p.g.a alt for mange fejl i træet.